/ /

 

 

 

یک جهان قاصدک ناز به راهت باشدبوی گل، نذر قشنگی نگاهت باشدو خداوند شب و روز و تمام لحظاتبا همه قدرت خود پشت و پناهت باشد

 

 

 

 

 

 

امروز خورشید شادمانه‏ ترین طلوعش را خواهد کرد و

 

 

دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت

 

 

قلبها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت

 

 

** فرشته آسمانی سالروز  زمینی شدنت مبارک **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ سه شنبه 1 ارديبهشت 1394 ] [ 13:09 ] [ فلوریا مامان دیانا ]

[ ]