بوی باران بوی سبزه بوی خاک

 

شاخه های شسته، باران خورده، پاک

 

آسمان آبی و ابر سپید

 

برگهای سبز بید

 

عطر نرگس رقص باد

 

نغمه شوق پرستو های شاد

 

خلوت گرم کبوترهای مست

 

نرم نرمک می رسد اینک بهار

 

خوش به حال روزگار

 

خوش به حال چشمه ها و دشت ها

 

خوش به حال دانه ها و سبزه ها

 

خوش به حال غنچه های نیمه باز

 

خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز

 

خوش به حال جام لبریز از شراب

 

خوش به حال آفتاب

 

 

تبریک عید نوروز 92

 

 

نفس کیمین ایچیمدسن * دعا کیمین دیلیمدسن

 

سن هر زمان قلبیمدسن

 

 

تصویر: http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou6467.jpg

 

 

بهار ثانیه ثانیه می آید و اینجا کسی هست که به اندازه شکوفه های

 

بهاری برایت آرزوهای خوب دارد

 

 

 

 

محبتمحبت

 

[ سه شنبه 19 اسفند 1393 ] [ 21:04 ] [ فلوریا مامان دیانا ]

[ ]